Evita - spedition and transport
 • Doručovanie EXPRES-ných zásielok do 1,5 t.
 • Doručovanie zásielok do 3,5 t.
 • Doručovanie SUPER EXPRES-ných zásielok osobnými vozidlami.
 • Medzinárodná komiónová doprava - doručovanie zásielok do 20 t
 • Rozvoz tovaru v Rakúsku a Nemecku
 • Skladovanie a logistika (12 000 paletových miest)
  Zásielky doručujeme do krajín (z týchto krajín robíme zároveň import na SK):
  • Nemecko
  • Holandsko
  • Belgicko
  • Švédsko
  • Rakúsko
  • Francúzsko
  • Španielsko
  • Maďarsko
  • Poľsko
  • Česká republika
  • Slovinsko
  • Rumunsko
  • podľa požiadavky zadávateľa dopravy aj ďalšie - Tešíme sa na každý nový dopyt.

RaalTrans: 5UE

tel. (m) +421 (0) 901 751 781

tel. (m) +421 (0) 948 133 059